خودآگاهی چیست؟ چگونه به تصور درستی از خود برسیم؟

خودآگاهی چیست و چگونه می‌توانیم به تصور درستی از خودمان رسید؟ اهمیت یادگیری مهارت خودآگاهی یا Self-Awareness در این است که ما به تصور درستی از خود می‌رسیم و در این راه با موانع خودآگاهی نیز آشنا می شویم. هم چنین برای تقویت این توانایی که یکی از مهمترین مهارت های زندگی به شمار می رود، بهتر […]

TDCS در مرکز مشاوره در شیراز

تحریک فراجمجمه ای مغز

تحریک فراجمجه ای مغز جریان با سطوح بسیار پایین را به مناطق خاص مغز می رساند و اغلب نتیجه های عمیقی را به وجود می آورد. این روش در ابتدا برای کمک به بیماران مبتلا به آسیب مغزی مانند سکته مغزی طراحی شده بود، اما مطالعات علمی نشان داده است که TDCS توانایی تقویت زبان و […]