نشخوارفكری چیست

مرکز مشاوره بیات

به قلم حسين بيات (روان شناس بالينی، دوره دكترای تخصصی روانشناسی سلامت)

نشخوارفكری (rumination) يعنی نبش قبرگذشته ،يعنی شخم زدن گذشته، به عبارتی ديگر، افكارتكراری مربوط به گذشته كه بيشتر برچرايی حوادث متمركز است، نشخوار فكری يعنی جويدن مكررفكر، مثلا چرا كنكور قبول نشدم؟ چرا پدرم من را اينقدر كتک می زد؟ چرا ازدواجم اين شد؟ وهزاران چراهای بی جواب ديگر … بيشترين نشخوار فكری را در افسردگی می بينيم، نشخوار فكری هم می تواند علت افسردگی باشد و هم محصول افسردگی باشد، اما بيشتر محصول افسردگی است

نشخوارفكری به مانند چسب ١.٢.٣ می ماند، به نشخوار فكری پرسه گردی ذهن هم می گويند، مطالعات بيانگر اين است كه نشخوار فكری در زنان چندين برابرمردان هست … مطالعه جالبی بر روی افراد سيگاری بيانگر اين نكته هست كه اين افراد زمانی كه نشخوار می كنند، هم تعداد سيگار بيشتری مصرف می كنند و هم اين كه پک های عميق تری دارند، يكی ازدشمنان اصلی شادكامی نشخوار فكری است

نشخوار فکری چه پیامد هایی را به دنبال دارد :

پيامد های نشخوار فكری مساوی است باغمگينی و افسردگی بيشتر، اضطراب و خشم بيشتر، توجه و تمركز پايين تر، روابط اجتماعی ضعيف تر، انعطاف ناپذيری فكری بيشتر، نقص درحل مسئله، نقص درحافظه و …

پادزهر نشخوارفكری انجام فعاليت های لذت بخش و سالم،بودن درلحظه (توجه آگاهی)، پذيرش و رها كردن اين افكار، شفقت ورزی به خود و اصلاح افكاربا كمک روان شناس بالينی می باشد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.